9 octombrie 2017

Sponsorizează!

Direcționează 20% din impozitul pe profit către sportivii de la Climb Again. Aceștia reprezintă România. Îi vei ajuta și pe ei dar, prin intermediul lor, vor fi și alți tineri interesați de activitățile sportive.

Ce poţi face tu?

Încheie un contract de sponsorizare şi astfel direcţionezi 20% (sau o parte din suma respectivă) din impozitul pe profit datorat statului. Codul Fiscal prevede direcţionarea a până în 20% din impozitul pe profit pe care il datorezi statului. Nu te costă nimic!

Extras cod fiscal

Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4), litera p) “contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:
1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depăseşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.”

Poți face un bine fără să te coste nimic!

Descarcă Contract de sponsorizare

tibi@temerarul.ro

0771.224.532